Jdi na obsah Jdi na menu
 


Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích ČR v roce 2008

Národní monitorovací středisko vypracovalo a vydává v knižní podobě analýzu "Srovnání užívání drog a jeho dopadů v krajích České republiky v roce 2008: Situační analýza v širším demografickém a socioekonomickém kontextu".
Zahraniční výzkumy upozorňují na souvislosti mezi výskytem nepříznivých demografických a socioekonomických podmínek (tzv. environmentálních rizikových faktorů), výskytem nepříznivých institucionálních podmínek a výskytem problémových nebo rizikových forem chování, např. páchání trestné činnosti nebo užívání návykových látek (ilegálních i legálních) a problémů spojených s jejich užíváním. Tuto hypotézu podporují i závěry analýzy situace a srovnání environmentálních podmínek a charakteru užívání návykových látek v jednotlivých krajích České republiky.


Byla identifikována a shromážděna vybraná dostupná demografická a socioekonomická data, dále data o trestné činnosti, o nabídce služeb pro uživatele drog, o jejich finančním zabezpečení a o rozsahu, charakteru a dopadech užívání návykových látek. Hodnoty sledovaných ukazatelů byly porovnány mezi kraji. Byla provedena korelační analýza vztahu mezi ukazateli, dále faktorová analýza pro zredukování jejich počtu a shluková analýza pro zhodnocení vzájemné podobnosti mezi jednotlivými kraji ČR. Bylo identifikováno pět skupin krajů, které se liší co do srovnávaných demografických, socioekonomických a institucionálních ukazatelů i ukazatelů vztahujících se k užívání návykových látek.

souhrn-na web.bmp
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář